برگزاری هفتمین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان کلاله

1402-09-14 09:09:30
0
45

هفتمین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان کلاله با حضور حداکثری اعضای کمسیون در محل اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان برگزار شد.

به گزارش کلاله خبر، هفتمین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان کلاله با حضور حداکثری اعضای کمسیون در محل اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان برگزار شد.

مهدی مهاجر رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان کلاله گفت: کاهش آمار فاقدین پروانه کسب و بروز رسانی آمار سایت ایرانیان اصناف الزامی می باشد.
همچنین در این جلسه، گزارش هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان مبنی بر پایان یافتن دوره هیات مدیره اتحادیه صنف طلا و آلومینیوم کاران و لوازم التحریر شهرستان کلاله مطرح و مقرر گردید هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان مقدمات برگزاری انتخابات اتحادیه مذکور را فراهم نماید.
مهدی مهاجر رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کلاله گفت: اتاق اصناف شهرستان با همکاری اتحادیه های تحت پوشش مانند قبل آمار فاقدین پروانه کسب و اقدامات انجام شده را بصورت هفتگی به دبیرخانه کمیسیون نظارت اعلام نماید.
نظرات

متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده

ثبت دیدگاه

خانه شهرستان گلستان اخبار