مردم با حضور خود در انتخابات به نظام مشروعیت می دهند
امام‌جمعه اهل‌سنت شهر فراغی شهرستان کلاله:

مردم با حضور خود در انتخابات به نظام مشروعیت می دهند

امام‌جمعه اهل‌سنت شهر فراغی شهرستان کلاله:

مردم با حضور خود در انتخابات به نظام مشروعیت می دهند

مردم با حضور خود در انتخابات به نظام مشروعیت می دهند
شناسه خبر : 18457
خانه شهرستان گلستان اخبار