چاپ
دسته: گفتگو تصویری

محسن داورزنی در کلیپ های تبلیغاتی خود به برنامه ها و وعده های خود در صورت ورود به شورا پرداخته بود.

به گزارش کلاله خبر؛ محسن داورزنی در کلیپ های تبلیغاتی خود به برنامه ها و وعده های خود در صورت ورود به شورا پرداخته بود که جهت تحقق این وعده ها و پیگیری از سوی این پایگاه خبری از این عضو شورای دوره ششم، در این صفحه بارگذاری می شود.