پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

نزدیک به چهل نفر از افرادی که نامه شکایت از شرکت پیمانکار  را امضا کرده بودند، پیگیر شکایت خود از طریق وکیل هستند.

به گزارش کلاله خبر، با انتشار تصویر شکایت کارگران شهرداری کلاله از پیمانکار خود با ادعای عدم دریافت برخی مزایا، نزدیک به 40 نفر از این نیرو ها با گرفتن وکیل و تشکیل پرونده، پیگیر شکایت خود از این شرکت هستند.

خوشبختانه خلیل سعدی شهردار جدید کلاله نیز در مصاحبه با خبرنگاران از حمایت قاطع خود از کارگران در قبال این شرکت گفت و نشون کرد که هیچ آسیب شغلی برای کارگرانی که پیگیر حق و حقوق قانونی خود هستند، وارد نمی شود؛ حتی اگر پیمانکاران با شهردار نسبت فامیلی داشته باشند.
در فیلم ذیل قاطعیت این شهردار در خصوص گرفتن حق کارگران را مشاهده می کنید:
توجه: این فیلم تنها برای نشان دادن قاطعیت شهردار و اطمینان خاطر دادن به کارگران که شهردار کلاله در خصوص پیگیری کار آنها با کسی مماشاتی ندارد، منتشر شد.