پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

مستمری بگیران بهزیستی کلاله از ۵۱۷ نفر به بیش ۲۴۰۰ نفر افزایش یافت+ فیلم

رئیس اداره بهزیستی کلاله گفت: در سال ۹۷، مستمری بگیر بهزیستی کلاله از ۵۱۷ نفر به بیش ۲۴۰۰ نفر افزایش یافت.

 ارازقلی بیری با بیان اینکه در سال ۹۷، مستمری بگیر بهزیستی کلاله از ۵۱۷ نفر به بیش ۲۴۰۰ نفر افزایش یافت، در گفتگویی اظهار داشت: تمامی این افراد ماهیانه ۱۰۸ هزار تا ۴۱۶۵۰۰ تومان مستمری دزیافت می کنند.

وی افزود: عیدی مستمری بگیران به میزان یکماه مبلغ مستمری در اسفند ماه پرداخت می شود.

رئیس اداره بهزیستی کلاله تصریح کرد: افراد تحت پوشش بهزیستی شامل معلولان جسمی-حرکتی، معلولان ذهنی، شنوایی، بینایی، بیماران اعصاب و روان و زنان سرپرست خانوار هستند.

بیری در مورد اقدامات انجام شده در تأمین مسکن معلولین تحت پوشش بهزیستی کلاله گفت: طی سال جاری ۳۳ واحد مسکونی برای این افراد احداث شد.

وی اعلام کرد: ۹ خانوار دو معلول به بالا علاوه بر وام ارزان قیمت، از ۱۸ میلیون تومان کمک بلاعوض بهزیستی، بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان بهره مند شدند و ۲۴ خانوار یک معلولی نیز علاوه بر تسهیلات ارزان قیمت، مبلغ ۸ میلیون تومان کمک بلاعوض بهزیستی را دریافت کردند.