آخرین اخبار

اخبار مهم

کاسب کلاله ای گفت: بعد 30 سال کاسبی چنین بازار کسادی ندیدم و به امید این بازار هزینه زیادی کردم.