پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

شهردار کلاله گفت: زمانی که شهرداری را تحویل گرفتم، منایع دارآمدی شهرداری کلاله صفرو موجودی آن، 2 هزار تومان بود.

رئیس شورای شهر کلاله گفت: از 12 میلیارد تومان در نظر گرفته شده در سال 97، تاکنون 7 میلیارد آن محقق شده است و با کسری بودجه مواجه شدیم.

فرماندار کلاله گفت: برای تامین گوشت و میوه برای عید مشکلی وجود ندارد و میوه در نظر گرفته شده، از سال گذشته نیز بیشتر است.

نزدیک به چهل نفر از افرادی که نامه شکایت از شرکت پیمانکار  را امضا کرده بودند، پیگیر شکایت خود از طریق وکیل هستند.

مستمری بگیران بهزیستی کلاله از ۵۱۷ نفر به بیش ۲۴۰۰ نفر افزایش یافت+ فیلم

رئیس اداره بهزیستی کلاله گفت: در سال ۹۷، مستمری بگیر بهزیستی کلاله از ۵۱۷ نفر به بیش ۲۴۰۰ نفر افزایش یافت.