اخبار مهم

رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن تأکید بر اینکه امروز بسیاری از کشورهای اسلامی، «هویت اسلامی» ندارند، فرمودند: معارف قرآنی نجات‌بخش و سازنده زندگی مقتدرانه و عزتمندانه امت اسلامی است و باید به گفتمان رایج و روشن در جوامع اسلامی تبدیل شود.

کلاس های تئوری رزمایش بیت المقدس برای 6 گروهان از امروز آغاز شد.

در پاسخ به مسئول کلاله ای باید گفت: در سمت ریاست جمهوری کاخ نشین و کوخ نشین یکی نیستند و این سمت نیازمند شخصی است که درد مردم را لمس کرده باشد.

مراسم گرامیداشت شاعر بزرگ ترکمن مختوم قلی فراغی در شهر به نام این شاعر برگزار شد.

فرماندار مراوه تپه از کنترل بحران ملخ برای سال دوم در این شهرستان خبر داد.