آخرین اخبار

اخبار مهم

شهردار کلاله، خبر تخریب خانه ی یک شهروند به خاطر یک عضو شورای شهر را از اساس دروغ خواند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای انتفاضه کنونی در سرزمین‌های اشغالی را که برای سومین بار آغاز شده است، مظلوم‌تر از دو انتفاضه قبل، اما حرکتی درخشان و پر امید ارزیابی کردند و گفتند: به‌اذن‌الله خواهید دید که این انتفاضه، مرحله بسیار مهمی از تاریخ مبارزات را رقم خواهد زد و شکستی دیگر بر رژیم غاصب تحمیل خواهد کرد.

عضو شورای شهر کلاله حضور و عدم حضور خود را منوط به اجازه و تصمیم بزرگان دانست.

این چیدمان انتخاباتی خود واقعی نماینده شرق گلستان را که دم از وحدت و فراقومتی می زد را نشان داد.

قاتل بر سر دریافت ارثیه اعضای خانواده اش را در کلاله به قتل رسانده بود.