اخبار مهم

نماینده، مدیرکل فرودگاه ها و فرماندار کلاله طی یک جلسه هم اندیشی ثابت کردند که این افراد حلقه های مفقود پیشرفت شرق گلستان بخصوص کلاله هستند.

سازمان بسیج مستضعفین آمادگی خود را جهت هر گونه کمک به مسلمانان میانمار در قالب‌هایی که دولت جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌نماید، اعلام می‌دارد.

با حکم جالب یک قاضی کلاله ای، محکوم علیه مجبور به اقدام در راستای حکم صادره شد.

طراحان هواپیماهای بدون سرنشین در آخرین روز از حضور خود در فرودگاه کلاله، به مرحله آزمایش هواپیماهای خود رسیدند.

شاید زمانی که فرماندار کلاله در حال نوشتن این دلنوشته بود، به اینکه زمانی این دلنوشته اش رسانه ای خواهد شد، فکر نمی کرد.