آخرین اخبار

اخبار مهم

با پیگیری مسئولین ساخت اولین موزه سر باز استان گلستان در شهرستان کلاله در حال انجام است.

مهندس تغییرات مدیریتی به این نتیجه که فرد مورد نظر برای کرسی ریاست مورد اقبال عموم نیست، نرسیده است و به جای پرداختن مسائل کلان خود را درگیر مسائل کوچک می کند.

مردم شهر فراغی نیز با حضور پرشور خود در راهپیمایی 22 بهمن 95، مشت محکمی بر دهان دشمنان ایران زدند.

مردم شهرستان کلاله با وجود بارش شدید باران با حضور در راهپیمایی 22 بهمن سال 95، مشت محکمی بر دهان دشمنان زدند