اخبار مهم

امین رمرودی فوتبالیست تیم باشگاه برق شیراز با انعقاد قراردادی به تیم گلگهر سیرجان انتقال یافت و با تک گل وی به مس کرمان، گلگهر پیروز میدان شد.

استاندار لرستان گفت: تا این لحظه هیچ مقام و مسئولی چه از وزارت کشور و چه از نهاد ریاست جمهوری با بنده در رابطه با تصدی استانداری گلستان صحبت و مذاکره ای انجام نداده اند و اینجانب در جریان این انتصاب نیستم.

در پی تخریب اولین موزه سرباز استان گلستان، رئیس هیات امنای زیارتگاه خالدنبی(ع) از اتفاقات یاد شده پرده برداری کرد.

منابع موثق از لغزان بودن صندلی بخشداری گلیداغ خبر دادند و بر اینکه یک گزینه انتخاباتی گزینه تصاحب بخشداری بخش گلیداغ است، تاکید کردند.
به پیشنهاد وزیر کشور در جلسه یکشنبه آینده هیات دولت شماری از استانداران برکنار و برخی ابقا خواهند شد.