اخبار مهم

ت این لحظه 33 نفر از کانیداتوری شوراهای شهر های کلاله و فراغی انصراف دادند.

همایش طرفداران روحانی در سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کلاله برگزار شد.

تعدادی از کاندیداها انتشار اسامی آنها در قالب ائتلاف جدید را جعلی دانستند و بر اینکه هر گونه اقدام در صورت شایعه سازی، با پیگیری قانونی آنها مواجه خواهد شد، تاکید کردند.

حسن قصوری یکی از فرهنگیان با تجربه شهر کلاله بنا به لزوم همگرایی و وحدت، از کاندیداتوری شورای شهر کلاله کناره گیری کرد.

تعدادی از کاندیداهای شورای شهر کلاله به اینکه چرا بر حضور و پافشاری بر ماندن در عرصه انتخابات تاکید دارند، اقرار کردند.