اخبار مهم

آخرین آمار ثبت نامی های روز اول در بخشهای گلیداغ و مرکزی مراوه تپه در انتخابات شوراهای اسلامی اعلام شد.

فرماندار کلاله گفت: ثبت نام از کاندیداهای شوراهای شهر کلاله و فراغی در فرمانداری کلاله از ساعت 8 صبح شروع شد و ثبت نام تا ساعت تعیین شده و در 7 روز انجام می شود.

بخشدار بخش مرکزی شهرستان کلاله از اغاز ثبت نام از کاندیداهای شورای روستاهای بخش مرکزی شهرستان کلاله خبر داد.