اخبار مهم

مدیر سد بوستان در شهرستان کلاله گفت: سیلاب روز گذشته در شهرستان‌های کلاله و مراوه‌تپه سبب پرآب شدن سد بوستان شده است.

سیلاب بامداد روز یکشنبه در شهرستان کلاله، باعث مسدود شدن راه های ارتباطی و خسارت به تاسیسات این شهرستان شد.

بخشدار پیشکمر شهرستان کلاله گفت: جاری شدن سیلاب بامداد امروز خسار ت‌های فراوانی را به زمین‌های کشاورزی، جاده ها و تاسیسات وارد کرده است.

همایش ائمه جمعه و جماعات و هیات امنای مساجد شهرستان کلاله برگزار شد.

فرماندار کلاله گفت: بیمارستان کلاله نیازمند 250 تخت است که در حال حاضر با تکمیل فاز دوم هم حداکثر تعداد تخت ها به 130 عدد خواهد رسید.