پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

نمایشگاه دفاع مقدس در شهرستان کلاله افتتاح شد.

نمایشگاه دفاع مقدس که به همت بسیجیان و هیات های مذهبی شهرستان در سالن صدف آموزش و پرورش ایجاد شده است؛ با حضور مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح شد.

Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720Resizer 16007527437720