پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

حاجی محمد الهی گفت: بر اساس توافق انجام شده شورای اسلامی شهر کلاله، شهرداری و مدیرکل بنیاد مسضعفان استان گلستان 56 هکتار از عرصه های در اختیار بنیاد مستضعفان برای اجرای طرح "مسکن ملی" اختصاص می یابد.

به گزارش کلاله خبر، حاجی محمد الهی، رئیس شورای اسلامی شهر کلاله در گفتگو با خبرنگار ما، اظهار کرد: بر اساس توافق انجام شده شورای اسلامی شهر ، شهرداری و مدیرکل بنیاد مسضعفان استان؛ 56 هکتار از عرصه های در اختیار بنیاد مستضعفان برای اجرای طرح "مسکن ملی" اختصاص می یابد.

وی گفت: این توافق در جلسه مشترک شهرداری، رئیس شورای اسلامی شهر کلاله و مدیرکل بنیاد مستضعفان استان به دست آمد که مقرر شد؛ بنیاد طی مدت یک ماه نقشه تفکیکی این عرصه را برای پیگیری تغییر کاربری و انجام مقدمات کار در اختیار شهرداری کلاله قرار دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر کلاله اعلام کرد: حدود 17 هکتار از این عرصه برای فضای سبز، بوستان، فضای آموزشی و غیره در اختیار شهرداری کلاله قرار می گیرد.

انتهای پیام/