پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

با رای اعضا، محمد جعفر استوان با اکثریت آراء به عنوان رئیس شورای شهر کلاله انتخاب شد.

به گزارش کلاله خبر، در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و به منظور تعیین اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی شهر و نیز اعضای کمسیونهای تخصصی شهرداری برای سال چهارم دوره پنجم شوراها، جلسه شورای اسلامی شهر کلاله برگزار و اعضای هیات رییسه بشرح ذیل انتخاب و به کمیته انطباق معرفی گردیدند.

۱- محمد جعفر استوان( رییس شورا)
۲- فریدون خالیپور ( نایب رییس)
۳- الله نظر مرتضویان (منشی اول)
۴- حاجی محمد الهی( منشی دوم)
۵- مشدقلی ارازی خواجه (مسئول مالی)

همچنین اعضای کمسیونهای تخصصی شهرداری به شرح ذیل تعیین شدند:
۱- اله نظر مرتضویان ( کمسیون ماده۱۰۰ )
۲- مشدقلی ارازی خواجه( کمسیون تجدید نظر)
۳- حاجی محمد الهی ( کمسیون ماده ۷۷)

انتهای پیام/