پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

اما برخی اماکن گردشگری، علی رغم آشنایی با قوانین، برای جذب مخاطب خود دست به هر کاری ولو کارهایی که نه با قوانین کشور همخوانی داشته باشد و نه با موازین اسلامی مطابقت داشته باشد، می زنند.

توسعه گردشگری و بوم گردی موجب توسعه ماطق زیبا ولی ناشناخته و محروم کشور شده است. ایجاد اشتغال پایدار در قالب فضاهای جدید گردشگری که درآمد پایداری نیز برای جوانان ایجاد کرده امری بسیار پسندیده است.

جوانان با ارائه طرحهای گردشگری می توانند مجوزات لازم را گرفته و اقدام به جذب گردشگر کنند. آنچه مشخص است ، جذب گردشگر در قالب موافقت نامه ها و اساس نامه های ویژه ای باید باشد که در قانون هم برای آن تعریفات لازم ثبت شده است.

نظارت با این شغلهای گردشگری طبق قانون تعریف شده و این شغلها برای جذب مخاطب باید در قالبهای تعریف شده اقدام کنند و نباید از این قالبها خارج شوند. اما برخی از این افراد ، علی رغم فهم مطلب و آشنایی با قوانین ، برای جذب مخاطب خود دست به هر کاری ولو کارهایی که نه با قوانین کشور همخوانی داشته باشد و نه با موازین اسلامی مطابقت داشته باشد می کنند.

تصاویر زیر مربوط به یک شرکت گردشگری در شرق گلستان است که با انتشار فیلم و تصاویر رقص زنان و مردان با البسه نامناسب و رعایت نکردن شئونات اسلامی و انتشار این فیلمها در فضای مجازی سعی در جذب مخاطب کرده است و ظاهر مطالب منتشر شده مدیر فضای مجازی این شرکت نشان دهنده این است که انتخاب این شرکت برای گردشگری یعنی آزاد بود و هر گونه رفتار کردن و عدم رعایت موازین شرعی و قانونی!؟

ofisofisofis

آیا ادارتی که مجوزات لازم را به این شرکتهای گردشکری داده اند، تبلیغات این شرکتها را نمی بینند؟ اگر نمی بینند، که بد به حال داشتن چنین مدیرانی و اگر می بیننند و می دانند، وای به حال ما با چنین مدیرانی!

خبرنگار: رضا جامی

انتهای پیام/