پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

اداره برق کلاله علت قطعی برق مدرسه خلیج فارس کلاله را پاس کاری بدهی برق این مدرسه توسط مدیران آن، دانست.

به گزارش کلاله خبر، روز گذشته خبر قطعی برق مدرسه خلیج فارس شهرستان کلاله در فضای مجازی شهرستان منتشر شد و اداره برق کلاله علت قطعی برق این مدرسه را عدم پرداخت بدهی از سوی مدیران دانست.

جوابیه شرکت برق کلاله به شرح ذیل می باشد:

این مدرسه مبلغ ۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان برای مدت ۲ سال بدهکار بود و علی رغم اخطارهای داده شده به مدیران قبلی و جدید مدرسه و مدیر و مسئول مالی آموزش و پرورش متاسفانه قبض پرداخت نشد. ضمن اینکه مدیر هر شیفت که جابجا می شد؛ اینگونه هزینه ها رو به گردن نمی گرفت و برای تسویه حساب و پرداخت قبض مصرفی برق به همدیگر پاس می دادند.
از همه مهمتر مشکل نقدینگی صنعت برق و شرکت توزیع باتوجه به ورود به فصل تابستان از یک طرف و سه ماه فرصت داده شده به مردم عزیز به خاطر ویروس کرونا بوده است.

انتهای پیام/