پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار


مردم شهرستان کلاله اوج دلدادگی خود را در شب احیا بیست سومین شب از ماه مبارک رمضان به منصه ظهور گذاشتند.

به گزارش کلاله خبر، مراسم احیا بیست سومین شب از ماه مبارک رمضان با تدابیر بهداشتی و رعایت پروتکل های بهداشتی در مصلی امیرالمومنین علیه السلام شهرستان کلاله برگزار شد.

0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840 0 Resizer 15896909283840

0 Resizer 15896938766410