پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

دختر کارتنخواب کلاله ای شب ها را در کهنه یخچال یکی از تعمیرگاه های شهر کلاله، صبح می کند.

به گزارش کلاله خبر، در پی درخواست برخی از شهروندان، پای صحبت های دختر نوجوان کارتنخواب کلاله ای که شب ها را در کهنه یخچال یکی از تعمیرگاه های شهر کلاله، صبح می کند؛ نشستیم.

وی در این گفتگو مدعی گم کردن اعضای خانواده خود در تهران شد و گفت: یک خانه اجاره ای در شهرستان گنبد داشتیم که با گم کردن اعضای خانواده خود، امکان اسکان در آن خانه را ندارد.

این دختر کارتنخواب اذعان کرد که قبلاً کمپ رفته و پس از آن دوباره به خیابان های کلاله بازگشته است و همانطور که از صحبت های وی برداشت می شود؛ وی مخالف اسکان و داشتن مکانی گرم برای زندگی نیست.

وی که در طول روز در حال تکدی‌گری در سطح شهر است؛ در حال حاضر از نظر بهداشتی، پوشش و تغذیه در شرایط مناسبی به سر نمی برد.

اما یکی از معضلات شهرستان وسیعی همچون کلاله نداشتن خانه گرم(متولی آن شهرداری) است که بتوان در مواقع مورد نیاز چنین افرادی را در آن اسکان داد و می طلبد مسئولین شهرستان در این خصوص تدابیری را در نظر بگیرند.