چاپ
دسته: خبر ویژه
بازدید: 406

بسیاری از منازل روستای آق امام مراوه تپه با رانش مجدد زمین، خسارت دید.

درپی رانش مجدد زمین در روستای آق امام مراوه تپه، بسیاری از منازل در این روستا خسارت دید.

Resizer 15882487106640Resizer 15882487106640Resizer 15882487106640Resizer 15882487106640Resizer 15882487106640Resizer 15882487106640Resizer 15882487106640Resizer 15882487106640Resizer 15882487106640Resizer 15882487106640