پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

بسیاری از منازل روستای آق امام مراوه تپه با رانش مجدد زمین، خسارت دید.

درپی رانش مجدد زمین در روستای آق امام مراوه تپه، بسیاری از منازل در این روستا خسارت دید.

Resizer 15882487106640Resizer 15882487106640Resizer 15882487106640Resizer 15882487106640Resizer 15882487106640Resizer 15882487106640Resizer 15882487106640Resizer 15882487106640Resizer 15882487106640Resizer 15882487106640