پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

ورودی های تفرجگاه های شهرستان کلاله به منظور جلوگیری از ورد مردم در روز ۱۲ و ۱۳ فروردین به این مکان های گردشگری، مسدود شد.

به گزارش کلاله خبر، به منظور جلوگیری از ورد مردم در روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین به تفرجگاه های شهرستان کلاله و به تبع آن جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در این روزها، ورودی های تفرجگاهها مسدود شد.