پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

مدیر جهادی کشاورزی کلاله گفت: مشاهدات کارشناسان کشاورزی شهرستان حاکی از وجود بیماری های لکه برگی در مزارع گندم است؛ لذا می طلبد کشاورزان اقدامات لازم برای مبارزه با این بیماری را در دستور کار خود قرار دهند.

به گزارش کلاله خبر، مهندس علی علیزاده در گفتگو با خبرنگار ما، گفت: بازدیدهای میدانی کارشناسان کشاورزی شهرستان از مزارع گندم شهرستان؛ حاکی از وجود علائم بیماریهای لکه برگی است.

وی افزود: بر این اساس از کلیه کشاورزان تقاضا می شود تا به فوریت مبارزه علیه این بیماری را با نظر کارشناسان پهنه و استفاده از سموم قارچ کش، در برنامه کاری خود قرار دهند.

مدیر جهاد کشاورزی کلاله تأکید کرد: کشاورزان، حداقل دو نوبت سمپاشی علیه بیماریها را در مزرعه گندم خود مد نظر داشته باشند.

گفتنی است؛ امسال در شهرستان کلاله بیش از 48 هزار هکتار گندم کشت شده است.