پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

فرماندار مراوه تپه گفت: سطح شهر مراوه تپه در برابر ویروس کرونا ضدعفونی شد.

امانگلدی ضمیر در گفتگو با خبرنگار ما گفت: برای مقابله با ویروس کرونا و جلوگیری از شیوع آن، سطح شهر مراوه تپه ضدعفونی پ گندزدایی شد.
وی افزود: این اقدام توسط شهرداری، شبکه بهداشت و درمان و نیروعای داوطلب مردمی انجام شد.