پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

براساس اجماعی که با تصمیم یاشولی های شرق گلستان گرفته شد؛ تعداد کاندیداهای ترکمن این حوزه به ۵ نفر تقلیل یافت.

به گزارش کلاله خبر، در شرق گلستان بخصوص حوزه مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه تپه یاشولی ها در تعیین و سرنوشت انتخابات این حوزه نقش پررنگی را ایفا می کنند و کاندیداهای ترکمن علاوه بر هیات نظارت باید از شورای نگهبان غیر رسمی که متشکل از آخوند ها و معتمدین این قوم می باشد نیز عبور کنند.
بز همین اساس و بنا به اجماعی که با تصمیم یاشولی های شرق گلستان گرفته شد؛ تعداد کاندیداهای ترکمن این حوزه به ۵ نفر تقلیل یافت.
در تصمیم و رای گیری یاد شده، عبدی باشقره، هادی قره قوزی، عبداللطیف قلی زاده، ولی محمد مخی زاده و بهمن نیازی به ترتیب رای اول تا پنجم را کسب کردند و کاندیدای نهایی این قوم از بین این پنج نفر انتخاب خواهد شد.