پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

کمک های جمعی از فرهنگیان شهرستان کلاله در بین سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان توزیع شد.

به گزارش کلاله خبر، جمعی از فرهنگیان شهرستان کلاله اقدام به ارسال کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان کردند.

اقلام جمع آوری شده در بین مردم روستای کلان منطقه دشتیار توزیع شد.

image 2020 2 4 22 45 59 595 UuFimage 2020 2 4 22 45 59 595 UuFimage 2020 2 4 22 45 59 595 UuFimage 2020 2 4 22 45 59 595 UuFimage 2020 2 4 22 45 59 595 UuFimage 2020 2 4 22 45 59 595 UuFimage 2020 2 4 22 45 59 595 UuFimage 2020 2 4 22 45 59 595 UuFimage 2020 2 4 22 45 59 595 UuFimage 2020 2 4 22 45 59 595 UuFimage 2020 2 4 22 45 59 595 UuFimage 2020 2 4 22 45 59 595 UuFimage 2020 2 4 22 45 59 595 UuFimage 2020 2 4 22 45 59 595 UuFimage 2020 2 4 22 45 59 595 UuF