پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

معاون اقتصادی استاندار گلستان از واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان کلاله بازدید کرد.

به گزارش کلاله خبر، ابراهیم کریمی پس از بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان کلاله در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گلستان در این شهرستان، شرکت کرد.

image 2020 1 27 23 14 53 986 wD2image 2020 1 27 23 14 53 986 wD2image 2020 1 27 23 14 53 986 wD2image 2020 1 27 23 14 53 986 wD2image 2020 1 27 23 14 53 986 wD2image 2020 1 27 23 14 53 986 wD2image 2020 1 27 23 14 53 986 wD2image 2020 1 27 23 14 53 986 wD2