پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

با ورود سامانه جدید بارشی به استان گلستان، شاهد بارش برف در ارتفاعات استان گلستان بودیم.

به گزارش کلاله خبر، با ورود سامانه جدید بارشی به استان گلستان ارتفاعات کوه دانه(دکل تنگراه) شهرستان گالیکش سفید پوش شد.

 
image 2020 1 26 1 53 25 978 TLnimage 2020 1 26 1 53 25 978 TLnimage 2020 1 26 1 53 25 978 TLnimage 2020 1 26 1 53 25 978 TLn