پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

با بارش برف زمستانی در گلستان، ارتفاعات استان گلستان سفیدپوش شد.

به گزارش کلاله خبر، بارش برف زمستانه در استان گلستان، ارتفاعات این استان را سفید پوش و زیبایی خارق العاده ای به این استان بخشید.

 

image 2020 1 21 21 19 36 207 x0Zimage 2020 1 21 21 19 36 207 x0Zimage 2020 1 21 21 19 36 207 x0Zimage 2020 1 21 21 19 36 207 x0Zimage 2020 1 21 21 19 36 207 x0Zimage 2020 1 21 21 19 36 207 x0Zimage 2020 1 21 21 19 36 207 x0Zimage 2020 1 21 21 19 36 207 x0Z