پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

 رئیس اداره ورزش و جوانان کلاله گفت: چمن مصنوعی زمین فوتبال روستای کوسه شهرستان کلاله توسط شرکت توسعه وزارت ورزش و جوانان به اداره ورزش و جوانان کلاله تحویل اداره ورزش و جوانان کلاله شد.

داوود عوض زاده در گفتگو با خبرنگار ما گفت: چمن مصنوعی زمین فوتبال روستای کوسه شهرستان کلاله توسط شرکت توسعه وزارت ورزش و جوانان به اداره ورزش و جوانان کلاله تحویل اداره ورزش و جوانان کلاله شد.

وی افزود: تا پایان سال زمین فوتبال کلاله در مجموعه ورزشی کوسه به بهره برداری خواهد رسید.

image 2019 12 14 21 32 1 99 tRuimage 2019 12 14 21 32 1 99 tRuimage 2019 12 14 21 32 1 99 tRuimage 2019 12 14 21 32 1 99 tRu