پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کلاله گفت: با افتتاح 4 مرکز نیکوکاری در شهرستان کلاله، تعداد مراکز این شهرستان به 10 مرکز افزایش یافت.

عباسعلی قربانی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: چهار مرکز جدید نیکوکاری در شهرستان کلاله افتتاح شد که یک مرکز در روستای زاو پایین بخش پیشکمر و سه مرکز در شهر کلاله قرار دارد.

وی افزود: هدف از ایجاد این مراکز در مناطق مختلف روستایی و برخی محلات شهری توسعه فعالیت‌های نیکوکاری مردم و تسهیل در ارائه کمک‌های کمیته امداد به نیازمندان آن نقاط است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کلاله تصریح کرد: با افتتاح 4 مرکز نیکوکاری در شهرستان کلاله، تعداد مراکز این شهرستان به 10 مرکز افزایش یافت.

کمیته امداد امام خمینی کلاله هم اکنون ۴ هزار و ۸۱۷ خانوار مددجو را با جمعیت ۸ هزار و ۸۰۲ نفر زیر پوشش دارد.