پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

احتمال اینکه همسر نماینده شرق گلستان شانس خود را برای کاندیداتوری شرق گلستان آزمایش کند، وجود دارد.

به گزارش کلاله خبر، با کاندیداتوری شهرام کوسه غراوی نماینده شرق گلستان از حوزه گنبد و داشلی برون، شایعات مبنی بر کاندیداتوری همسر این نماینده از حوزه مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه قوت می گیرد(البته این در حد شایعه است).

اما اگر این شایعه محقق شود؛ احتمالات متعددی را می توان در خصوص این اقدام در نظر گرفت.

با کاندیداتوری مغز متفکر نماینده شرق گلستان در انتخابات گذشته، اگر نماینده شرق گلستان به هر نحوی از ادامه رقابت های انتخاباتی انصراف یا بازماند(با توجه به وجود کاندیداهای مدعی در گنبد)؛ غراوی کورسوی امیدی برای انتخابات خواهد داشت.

همچنین این احتمال نیز وجود دارد که غراوی پس از سیر مراحل انتخاباتی، با توجه به شرایط موجود در گنبد، به این ادعا که خواسته مردم و روحانیون مبنی بر برگشت به حوزه مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه است؛ همسر این کاندیدا می تواند شرایط را برای حضور مجدد وی به این حوزه فراهم کند.

اما احتمال پایانی و فوت کوزه گری نماینده شرق گلستان این می تواند باشد که با حضور از حوزه گنبد، در طول ثبت نام و تا اعلام نتایج بررسی صلاحیت از سوی شورای نگهبان، بار انتقادات احتمالی بر علیه شهرام کوسه غراوی بخوابد یا کمتر شود و با حضور ناگهانی خود در حوزه با فرصت اندک موجود برای منتقدین، منتقدین را غافلگیر کند.

در پایان یادآور می شویم که گفته های فوق در حال حاضر تنها در حد احتمال باقی خواهد ماند و امکان دارد با تدابیر از پیش تعیین شده یا تدابیر جدید، این احتمالات با شکست روبرو شود.