پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

فرماندار مراوه تپه گفت: با رایزنی با رئیس اتاق بازرگانی تهران،زمینه چینی ساخت یک مجتمع شبانه روزی برای دختران مراوه تپه انجام شد.

امان گلدی ضمیر در گفتگو با خبرنگار ما گفت: با حضور خوانساری رئیس ماتاق بازرگانی تهران و نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران به همراهی چوپانی رئیس اتاق بازرگانی گلستان، در خصوص توانمندیهای اقتصادی و تجاری شهرستان گفتگو و تبادل نظر شد.

وی افزود: همچنین برای آشنای با زندگی و فعالیت دامداری عشایر ترکمن و کرد در منطقه آق توقای، به دیدار این دامداران رفتیم.

فرماندار مراوه تپه گفت: با خوانساری در خصوص مشارکت اتاق بازرگانی برای احداث مجتمع شبانه روزی دخترانه در مراوه تپه رایزنی های لازم انجام گرفت.

ضمیر ادامه داد: براساس قول های مساعد رئیس اتاق بازرگانی تهران، این مهم در اولین جلسه با اعضای اتاق بازرگانی تهران و ایران طرح موضوع خواهد شد.