پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کلاله گفت: اختلاف مالی پیش آمده در شبکه بهداشت و درمان شهرستان کلاله مربوط به دو سامانه نرم افزاری این مرکز می باشد.

به گزارش کلاله خبر، شایعه اختلاس بیش از سه میلیارد ریالی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان کلاله در فضای مجازی و حقیقی شهرستان کلاله در حال انتشار است.
در این راستا با دکتر کلوی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کلاله گفتگویی داشتیم و وی گفت: اختلاف مالی بوجود آمده در شبکه بهداشت و درمان ناشی از دو سامانه نرم افزاری این مرکز است.
وی افزود: در سامانه ای(رزو) نام بیمار و مبلغ قابل پرداخت ثبت می شود و با عدم مراجعه بیمار، اطلاعات از سامانه حذف نمی شود و مشکل بین این دو سامانه موجب بروز مشکل مالی شده است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کلاله تاکید کرد: در حال رفع مشکل دو سامانه هستیم.
مسئولین شبکه بهداشت و درمان کلاله همچنین وجود دستگاه کارت خوان غیر رسمی در بخش های مختلف این مرکز را نیز را رد کردند.