پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

مردم شهرستان کلاله همراه و همزمان با سراسر کشور، با شرکت در تظاهرات 13 آبان 98، انزجار و نفرت خود را از آمریکا و استکبار جهانی اعلام کردند.

به گزارش کلاله خبر، مردم شهرستان کلاله همراه و همزمان با سراسر کشور، با شرکت در تظاهرات 13 آبان 98، انزجار و نفرت خود را از آمریکا و استکبار جهانی اعلام کردند.