پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

به مناسبت هفته کودک در یکی از مناطق کم برخوردار کلاله ۲۰ ایستگاه بازی بر پا شد.

به گزارش کلاله خبر، کانون پرورش فکری با همکاری بهزیستی واداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کلالهبه مناسبت هفته کودک در یکی از مناطق کم برخوردار کلاله ۲۰ ایستگاه بازی بر پا کرد.

ایستگاه های برپا شده به شرح ذیل می باشد:
ایستگاه شن بازی.
ایستگاه کثیف کاری
ایستگاه اشپزی
ایستگاه بولینگ
ایستگاه قیافه های بامزه
ایستگاه بازی های تعادلی
ایستگاه گل بازی
ایستگاه کلاژ دیواری
ایستگاه نقاشی
ایستگاه سرشماری رنگین کمان خنده ایستگاه مارو پله
ایستگاه حلقه ی هوش
ایستگاه عکاسی
ایستگاه مهندسان کوچک
ایستگاه آب بازی
ایستگاه طناب بازی
ایستگاه لی لی بازی
ایستگاه پرتاب موشک
ایستگاه منچ
ایستگاه دوبله