پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

زنان ترکمن و اهالی روستای آق تقه، روسریهای گران قیمت خود را برای ساخت یک مدرسه ، هدیه دادند.

به گزارش کلاله خبر به نقل از راه اترک، در ترکمن صحرا رسم است وقتی کسی خانه ی جدیدی می سازد و مرحله ساخت به مرحله ی سقف می رسد،  فامیل ها را دعوت میکند و اقوام هم برای تبریک به او روسری های زیبای ترکمنی به قسمتی از خانه می بندند و تمام روسری ها عاید اوستا کار میشود.

حالا در یک کار زیبا، زنان و اهالی روستای آق تقه برای ادامه کار ساخت مدرسه خیرساز این روستا با ابتکار مدیر مدرسه، روسریهای زیبای خود را به قسمتی از مدرسه نوساز این روستا که مرحله ستونها هم تمام شده ، بستند.

yalegh

yalegh1

yalegh2

حضرت قلی حاجیلی دوجی، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مرزی مراوه تپه نیز با بستن یک روسری ، در این اقدام زیبا و معنوی شریک شد.

yalegh0

yalegh3

 تمام آن روسری ها بابت کمک به مدرسه خرج خواهد شد.

روستای آق تقه در بخش مرکزی شهرستان مرزی مراوه تپه قرار دارد و این مدرسه نوساز، دومین مدرسه نوساز و خیرساز در این روستا می باشد.