پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

رئیس دفتر رئیس جمهور: با فضای فعلی و این میزان فحش و درگیری حضور بانوان در ورزشگاه‌ها مصلحت نیست.

به گزارش کلاله خبر، در خصوص حضور بانوان در ورزشگاه ها، اظهارات مختلفی از سوی دولتی ها بیان شده است که در ذیل قابل مشاهده است.

رئیس دفتر رئیس جمهور: با فضای فعلی و این میزان فحش و درگیری حضور بانوان در ورزشگاه‌ها مصلحت نیست.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور: ورود زنان به ورزشگاه‌ها تصمیم جدی دولت است.

سخنگوی دولت: برای دیدارهای ملی قرار شده خانم‌ها بتوانند در ورزشگاه‌ها حضور یابند و شرایط یه سمتی می‌رود که در لیگ هم این اتفاق بیفتد.

اظهارات متناقض اعضای کابینه نشان می‌دهد دولت تصمیم واحد و نگاه کارشناسی به حضور بانوان در ورزشگاه‌ها ندارد.