پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

اخبار مهم

دسته های عزاداری شهرستان کلاله برخی در سطح شهر و برخی در تپه نورالشهدای شهر کلاله به عزاداری پرداختند.

مردم عزادار شهرستان کلاله با دسته روی در سطح شهر و تپه نورالشهدای شهرستان کلاله به عزاداری پرداختند.

اهل تسنن شهرستان کلاله نیز با حضور در کنار دسته های عزاداری و برخی نیز با بستن پارچه به علم، حب خود به اهل بیت را نشان دادند.

IMG_0604.JPG


IMG_0638.jpg


IMG_0648.jpg


IMG_0655.jpg


IMG_0665.jpg


IMG_0669.jpg


IMG_0674.jpg


IMG_0677.jpg


IMG_0692.jpg


IMG_0698.jpg


IMG_0701.jpg


IMG_0706.jpg


IMG_0712.jpg


IMG_0714.jpg


IMG_0719.jpg


IMG_0721.jpg


IMG_0723.jpg


IMG_0729.jpg


IMG_0734.jpg


IMG_0745.jpg


IMG_0748.jpg


IMG_0752.jpg


IMG_0754.jpg


IMG_0758.jpg


IMG_0760.jpg


IMG_0762.jpg


IMG_0764.jpg


IMG_0766.jpg


IMG_0771.jpg


IMG_0777.jpg


IMG_0781.jpg


IMG_0785.jpg


IMG_0793.jpg


IMG_0799.jpg


IMG_0802.jpg


IMG_0806.jpg


IMG_0807.jpg


IMG_0811.jpg


IMG_0813.jpg


IMG_0816.jpg


IMG_0818.jpg


IMG_0819.jpg


IMG_0826.jpg


IMG_0834.jpg


IMG_0840.jpg


IMG_0843.jpg


IMG_0845.jpg


IMG_0853.jpg


IMG_0860.jpg


IMG_0862.jpg


IMG_0866.jpg


IMG_0869.jpg


IMG_0879.jpg


IMG_0887.jpg


IMG_0888.jpg


IMG_0891.jpg


IMG_0904.jpg


IMG_0906.jpg


IMG_0910.jpg


IMG_0913.jpg


IMG_0916.jpg


IMG_0920.jpg


IMG_0922.jpg


IMG_0926.jpg


IMG_0928.jpg


IMG_0929.jpg


IMG_0931.jpg


IMG_0940.jpg


IMG_0944.jpg


IMG_0948.jpg


IMG_0951.jpg


IMG_0953.jpg


IMG_0955.jpg


IMG_0958.jpg


IMG_0961.jpg


IMG_0962.jpg


IMG_0965.jpg


IMG_0966.jpg


IMG_0969.jpg


IMG_0977.jpg


IMG_0982.jpg


IMG_0986.jpg


IMG_0989.jpg


IMG_0991.jpg


IMG_0992.jpg


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید