پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

حسن شمشادی خبرنگار برون مرزی جمهوری اسلامی ایران در دفاع از شهدای گمنام شهرستان کلاله به مسئولین شهرستان تلنگر زد.

به گزارش کلاله خبر، حسن شمشادی خبرنگار برون مرزی جمهوری اسلامی ایران در سوریه در تجدید میثاق خود با شهدای گمنام این شهر کلاله، نبود لوله کشی آب شرب در مزار شهدای گمنام این شهرستان را سوژه خبری خود قرار داد و با این گزارش تلنگری به مسئولین شهرستان کلاله زد.