پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

اخبار مهم

بر اساس بررسی ها و ارزیابی های صورت گرفته، افزون بر ۳۶۰ میلیارد ریال اعتبار در کمیته برنامه ریزی شهرستان برای اجرای پروژه های راه، آب شرب، آبخیزداری، کشاورزی و عمرانی مصوب شد، در حالی که اعتبارات پارسال، ۳۱۷ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال بود.

به گزارش کلاله خبر، علی اصغر بیانی روز یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اطهار داشت: با وجود مسائل و مشکلات سیل، تحریم ها و مشکلات اقتصادی، بودجه عمرانی کلاله نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی اظهارداشت: بر اساس بررسی ها و ارزیابی های صورت گرفته، افزون بر ۳۶۰ میلیارد ریال اعتبار در کمیته برنامه ریزی شهرستان برای اجرای پروژه های راه، آب شرب، آبخیزداری، کشاورزی و عمرانی مصوب شد، در حالی که اعتبارات پارسال، ۳۱۷ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال بود.

وی درادامه به نقش فرودگاه کلاله در توسعه اقتصادی شرق گلستان به عنوان فرودگاهی مجهز و آماده بهره برداری در عرصه های ترابری، اقتصادی و آموزشی اشاره کرد و گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و با تجهیز این فرودگاه به منبع سوخت در آینده نزدیک از آن عنوان فرودگاه آموزشی استفاده می شود.