پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

سوء مدیریت شهرداری کلاله باعث این شده است که تجهیزات روشنایی میدان احمدی شهرستان کلاله در معرض سرقت، خراب شدن و غیره قرار گیرد.

به گزارش کلاله خبر، میدان احمدی شهرستان کلاله که در این دوره شورا و شهرداری شهر کلاله با هزینه هنگفت بیت المال و پول مردم به روشنایی مجهز شده بود، چندین هفته است که علی رغم وضعیت نامناسب ظاهری این میدان؛ تجهیزات روشنایی آن بدون توجه به اینکه برای هر کدام از لامپ ها و تجهیزات دیگرآن چه میزان اعتبار از بیت المال و پول مردم پرداخت شده است؛ با سوء مدیریت شهرداری در میدان رها شده است.

حال جای این سوال پیش می آید که شورا و شهردار روزی چند بار از این میدان عبور می کنند؟ آیا تاکنون متوجه وضعیت نامناسب این میدان و رها شدن بیت المال به حال خود، نشده اند؟ بنظر شما در حال حاضر و با توجه به گرانی های افسار گسیخته، برای خرید هر لامپ، سرپیچ و سیم لازم، چقدر باید هزینه کرد؟

آیا این موضوع هم به کارگران بر می گردد که با حذف بند حمایتی قرار داد انها، قرار است سوء مدیریت های شورا و شهرداری را پشت آن پنهان کنید؟و...

kalalekhabar ir 1

kalalekhabar ir 2

kalalekhabar ir 3