پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

دو عضو شورای شهر کلاله با تشکیل جلسه با کارگران شهرداری، با بررسی مشکلات بین پیمانکاران و کارگران شهرداری، به حمایت از این کارگران به پا خواستند.

به گزارش کلاله خبر، پس از تصمیم برخی از اعضای شورای شهر کلاله و شهرداری مبنی بر حذف بند حمایتی کارگران از قرارداد پیمانکار و همچنین وجود اختلافات مالی بین کارگران و شرکت، ارازی خواجه و امان نفس دو عضو شورای شهر کلاله با تشکیل جلسه ای با برخی از کارگران، به مشکلات موجود پرداختند.

در صورتجلسه این دو عضو شورای شهر با کارگران به مواردی همچون بدهی پیمانکار از سال ۹۳ تا ۹۶ و عدم پرداخت کامل حقوق آنها اشاره شده است(موارد دیگری هم اشاره شده است).
اما دو پیمانکار شرکت مربوطه با ارسال نامه ای به رئیس شورای شهر(که با شهردار در سفر است) و با رونوشت نامه به فرماندار و شهردار، سعی بر امنیتی جلوه دادن این اقدام داشتند؛ در صورتی که مفاد صورتجلسه تنها ذکر مشکلات موجود بود.
اما در یکی از بندهای نامه ارسالی، پیمانکاران با مغرضانه دانستن پیگیری های سایت کلاله خبر برای اعاده حق و حقوق کارگران؛ با وجود اینکه اعضای تحریریه سایت کلاله خبر در این جلسه حضور نداشتند؛ در نامه یاد شده خبر از حضور رسانه بخصوص این سایت خبر دادند که در نوع خود نوعی نگرش امنیتی را در مسئولین نسبت به سایت کلاله خبر القا کرده است.
حال جای این سوال پیش می آید که آیا شما که حقوق کارگران را تضییع کرده اید؛ به چنین روزهایی و به قول شما به تبعات احتمالی آن توجه کرده بودید که حال برای اقدامات صورت گرفته برای اعاده حقوق کارگران جنبه های امنیتی و تبعات این جلسات را متذکر می شوید؟.