چاپ
دسته: خبر ویژه
بازدید: 436

مدیر  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با بیان اینکه از مراکز توزیع کود شیمیایی در شهرستان کلاله بازید بعمل آمد؛ گفت: 10 کارگزار در شهرستان کلاله کار توزیع کود را انجام می دهند.

حمید هزار جریبی مدیر  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با بیان اینکه از مراکز توزیع کود شیمیایی در شهرستان کلاله بازید بعمل آمد؛ گفت: به منظور نظارت بر فعالیت کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، بازدیدی از وضعیت انبار کارگزاری های شهرستان کلاله به عمل آمد.

وی افزود: در این بازدید از بخشهای مختلف انبار کارگزاری ها به جهت نحوه انبارداری، نمونه برداری از کودهای تحویلی، ذخیره سازی، برچسب قیمتهای کود، پارت چینی کودها و نحوه عملکردشان توسط کارشناسان شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیر  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان گفت:10 کارگزار در شهرستان کلاله گلستان کار توزیع کود را انجام می دهند.

kalalekhabar ir 1

kalalekhabar ir 2

kalalekhabar ir 3

kalalekhabar ir 4