پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

رئیس جهاد کشاورزی کلاله گفت: تاکنون بیش از 34 هزار تن گندم از کشاورزان شهرستان کلاله خریداری شده است.

علی علیزاده مدیر جهاد کشاورزی کلاله اعلام کرد: کشاورزان گندم کار کلاله‌ای تا کنون سی و چهار هزار و هفتصد و پنجاه و هشت تن گندم تولید مزارع خود را تحویل هفت مرکز خرید شهرستان داده اند.


مدیر جهاد کشاورزی کلاله در ادامه گفت: تا کنون یک میلیارد و سیصد میلیون تومان وجه گندم به کشاورزان پرداخت شده است.