پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

فرمانده سپاه نینوای گلستان گفت: با بهره برداری از منبع آب 200 هزار لیتری، 2600 نفر در قالب 557 خانواده در 4 روستای چناران، دکلی داش، بابا شملک و قره قل تپه شهرستان مراوه تپه از نعمت آب شرب بهره مند شدند.

سردار حسین معروفی در حاشیه منبع آب چهار روستای شهرستان مراوه تپه گفت: قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه نینوای استان گلستان با هماهنگی تنگاتنگ با اداره کل آب و فاضلاب روستایی استان گلستان و مردم، طی یک سال و نیم گذشته دست به اقدامات انقلابی زده اند که طی آن پروژه های زیادی در استان عملیاتی یا در دست اقدام قرار گرفته است.

وی افزود: در مرحله اول، دهستان های کرند، مراوه تپه و زرین گل هدف قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه نینوای استان گلستان قرار گرفتند و با پیگیری مجدد، 4 دهستان دیگر نیز مورد هدف قرارگاه قرار گرفت.

فرمانده سپاه نینوای گلستان ادامه داد: از این 4 دهستان، یکی برای مراوه تپه و یکی برای گرگان در نظر گفته شد و دو دهستان دیگر نیز بررسی و انتخاب می شود.

سردار معروفی اضافه کرد: در حال رایزنی برای 3 دهستان دیگر نیزهستیم که در مجموع این 10 دهستان، نزدیک به 200 روستا را مورد هدف قرارگاه قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در 62 روستا اقدامات خدمات رسانی و محرومیت زدایی در حوزه های آب، فرهنگی، مساجد، خانه عالم، خانه محرومین و جاده در حال انجام است.

فرمانده سپاه نینوای گلستان اظهار داشت:چهار روستای چناران، دکلی داش، بابا شملک و قره قل تپه در حوزه آب با مشکل روبرو بودند و برای آبرسانی به مردم آن، از تانکر استفاده می شد و با هماهنگی های لازم و با همکاری مردم، پروژه مخزن 200 هزار لیتری با 300 میلیون تومان و ظرف 45 روز به پایان رسید.

وی گفت: با مشارکت مردم، پروژه ای که 500 میلیون تومان و طی 4 ماه برآورد شده بود، با هزینه کمتر و کمتر از 2 ماه به اتمام رسید.

سردار معروفی در پایان یاداور شد: با این پروژه 2600 نفر در قالب 557 خانواده در 4 روستای یاد شده از نعمت آب شرب بهره مند شدند.