پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

با ورود غراوی به عرصه انتخابات از شرق گلستان، با وجود یازمراد غراوی فرماندار مراوه تپه(داماد غراوی) در انتخابات شرق گلستان شبهه ایجاد می شد.

به گزارش کلاله خبر، با روی کار آمدن یازمراد غراوی داماد نماینده شرق گلستان با احتمال اینکه شهرام کوسه غراوی نماینده شرق گلستان از حوزه شرق گلستان به انتخابات ورود کند؛ برخی بر این باور بودند که با این انتصاب، راه برای ورود غراوی از شرق گلستان بسته شد، در صورتی که این انتصاب طبق قانون خللی در ورود یا عدم ورود این نماینده از این حوزه ایجاد نمی کرد؛ ولی باعث ایجاد شبهات انتخاباتی می شد.

با احتمال اینکه شهرام کوسه غراوی کاندیدای این حوزه باشد؛ تنها راه رفع این شبهه، تغییر فرماندار مراوه تپه بود.

یکی از گزینه ها حمید دین بود که با توجه به احتمال ورود اسماعیل تاجی فرماندار سابق مراوه تپه به انتخابات و وجود نسبت فامیلی بین انها، حمید دین کنار گذاشته شد.

این معادلات در حالی تغییر کرد که به واسطه آن و به بهانه کم کاری فرماندار آق قلا در سیل اخیر، امیر شیر توماچ به جای ضمیر فرماندار آق قلا می شود و ضمیر به عنوان فرماندار مراوه تپه معرفی خواهد شد.

تمام معادلات یاد شده تنها با وجود میرمحمد غراوی سرپرست استانداری گلستان امکان پذیر بود چرا که استانداری دیگر بود، با چنین تغییراتی مخالفت می کرد(اگر دلیل این تغییر در فرمانداری مراوه تپه در راستای کاندیدا شدن غراوی از شرق گلستان و همچنین رفع شبهات انتخاباتی باشد).

می توان یازمراد غراوی را قربانی انتخابات پیش رو دانست؛ چرا که اگر قرار بود شهرام کوسه غراوی از حوزه ای دیگر کاندیدا شود مسلما با تصمیم سرپرست استانداری گلستان سرسختانه مخالفت می کرد؛ اما این موافقت می تواند ابعاد دیگری را نیز داشته باشد که در آبنده و به مرور زمان به ان خواهیم رسید.

تمام گمانه زنی ها و تحلیل های ما تا زمان ثبت نام انتخابات می تواند در حد یک تحلیل باقی بماند و از واقعیت فاصله بگیرد؛ اما انتشار این مطلب مبنی بر اتهام زنی به سرپرست استانداری گلستان نیست، بلکه با توجه به شواهد و قرائن موجود و تغییر معادلات و تنها من باب وظیفه این پایگاه خبری تحلیلی و در جهت روشن تر شدن اذهان عمومی منتشر شده است و امکان دارد خلاف ادعای ما نیز ثابت شود.

گفتنی است ساعت 18 امروز ضمیر به عنوان فرماندار مراوه تپه معارفه خواهد شد.