پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

دبیرکارگروه اقتصادی مجلس گفت: چهل سال بالندگی و پیشرفت در عرصه های مختلف بخصوص نظامی، حاصل مقاومت ملت ایران در قبال زیاده خواهی های آمریکا است.

عبدالکریم رجبی در گفتگویی اظهار داشت: سخنرانی اخیر رهبری و تکیه بر مقاومت و منطق مقاومت در مقابل آمریکا و دشمنان نظام و انقلاب، دارای پشتوانه تاریخی و سیاسی پیچیده ای است.

وی افزود: به فرموده مقام معظم رهبری، شرط پیشرفت کشور عدم ورود و دخالت امریکا است و با نگاهی به کشورهای که تحت استعمار آمریکا و هم پیمانان آنها، به تحلیل رهبری خواهیم رسید.
دبیرکارگروه اقتصادی مجلس تاکید کرد: آمریکا برای تسلیم شدن ایران در قبال زیاده خواهی های خود از هر ترفند و روشی استفاده می کند؛ روزی ناو به خلیج فارس می آورد؛ ساعتی دیگر تهدید نظامی می کند و شب سخن از مذاکره بدون پیش شرط به میان می اورد.
وی ادامه داد: دولتمردان آمریکا هوش و زکاوت ملت ایران را فراموش کرده اند و ناآگاهانه دست به اقداماتی که سال هاست از سوی ملت ایران پیش بینی و خنثی می شود؛ می زنند غافل از اینکه مردم ایران می دانند منظور از مذاکره بدون پیش شرط همان خلع سلاح نظامی و نادیده گرفتن حق مسلم ایران در صنعت هسته ای است.
رجبی گفت: استکبار، افرادی همچون شاه را می خواهد که در قبال خواسته های آنها هیچ مقاومتی نکند و انها به راحتی به سلطه خود بر کشور و چپاول سرمایه های آن بپردازند و قانون کشور، قانون آنها باشد غافل از اینکه دوران زانو زدن در مقابل مستکبرین گذشته است.
نماینده سابق شرق گلستان اضافه کرد: همانطور که شاهد هستید، برخی از کشورهای مسلمان با پذیرفتن سلطه و نفوذ آمریکا، در حقیرانه ترین وضعیت به سر می برند تا جایی که ترامپ به صورت رسمی آنها را ناتوان و حقیر می خواند.
وی در پایان تصریح کرد: این نظام و انقلاب با پشتوانه رهبری رهبر معظم انقلاب و با مقاومت خود در مقابل آمریکا و مستکبرین، عزت، شرف و استقلال خود را حفظ می کند و مسلما طبق فرمایش رهبر، هزینه مقاومت کمتر از هزینه تسلیم شدن خواهد بود.