پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

فرزند یکی از حامیان شخص سوم دخیل در انتصابات شرق گلستان، بدون آزمون و اطلاع رسانی عمومی پروسه بکارگیری در بخشداری کلاله را در حال طی کردن است.

به گزارش کلاله خبر، خانم(م-م) فارغ التحصیل رشته معماری و فرزند یکی از حامیان شخص سوم که در زمان انتخابات نزدیک به یک ماه منزل وی به عنوان مکان تبلیغات انتخاباتی بود؛ علی رغم اینکه بخشداری کلاله نیاز محرزی به نیرویی به عنوان ناظر فنی دهیاری ها ندارد، با تحمیل شخص سوم و در راستای اهداف انتخاباتی برای بکارگیری در سمت یاد شده، معرفی شده است.

شخص یاد شده در حالی از شهرستان مراوه تپه برای بکارگیری در بخشداری کلاله تحمیل شده است، که اگر قرار باشد نیروی در این جایگاه بکارگیری شود، در خود شهرستان کلاله جوانان مستعدی در این زمینه وجود دارد.

در پایان جای این سوال پیش می آید که محمد پیری بخشدار کلاله چگونه زیربار تحمیل این نیرو رفته است و ابتدای زندگی سیاسی خود را با باج سیاسی آغاز کرد؟ و آیا استخدامی یا بکارگیری بدون آزمون و اطلاع رسانی عمومی، تنها برای حامیان شخص سوم امکان پذیر است یا مردم عادی نیز می توانند این فرصت ها استفاده کنند؟

در پایان می طلبد بخشدار کلاله در خصوص چنین اقدامی پاسخ لازم را جهت روشن تر شدن اذهان عمومی به این سایت ارسال کند.